ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130767

รหัส Smis 8 หลัก : 50050207
รหัส Obec 6 หลัก : 130767
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchon banmai School
ที่อยู่ : 201 หมู่ที่ 2 บ้านบ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17 พ.ค.2487
อีเมล์ : school@cbm.ac.th
เว็บไซต์ : www.cbm.ac.th
Facebook : Chumchobanmai School
แฟนเพจ : โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่