โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
ที่อยู่ : 201 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
เบอร์โทร : 085-7166766
อีเมล : school@cbm.ac.th
เว็บไซต์ : www.cbm.ac.th